Ondernemingen

Zolang een onderneming activiteiten uitvoert, krijgt ze te maken met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden. Bijgevolg moet een zelfstandige ondernemer (natuurlijk persoon of vennootschap) zich verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz. Niet alle ondernemingen en sectoren zijn onderhevig aan dezelfde risico’s. Desalniettemin moeten sommige verzekeringen verplicht afgesloten worden, terwijl het voor andere enkel streng aanbevolen wordt.

De meest voorkomende verzekeringen zijn:

Verplichte verzekeringen

  • brandverzekering,
  • arbeidsongevallenverzekering,
  • burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen,
  • burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Facultatieve verzekeringen

  • verzekering tegen exploitatieverlies,
  • individuele levensverzekering,
  • bedrijfsleiderverzekering,
  • verzekering voor de goederen van de onderneming.


     
AG verzekeringen
Elantis verzekeringen
Axa bank en verzekeringen
Optimco Autoverzekeringen