Particulieren

Auto

Een autoverzekering is een ruime term voor alle verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. Deze verplichting wordt in België geregeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Elke wagen die zich op de Belgische wegen begeeft is verplicht om zicht te laten verzekeren. In de autoverzekering kan men ook verschillende extra dekkingen laten opnemen zoals bvb. kleine of grote omnium, bijstand, rechtsbijstand ...

 

Brand

Een brandverzekering is een verzekering die een object verzekert tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand.  Waarom zou u er niet voor zorgen dat deze gedekt is voor allerlei gevaren? Enkele voorbeelden van mogelijke schadeoorzaken: Brand, roet, water, blikseminslag, aanrijding door voertuigen, diefstal ...U huurt? Geen probleem! Wij zorgen dat uw aansprakelijkheid voor schade aan de woning gedekt is tijdens de duur van uw huurcontract.

 

Familiale

De familiale zal in uw plaats de schade vergoeden die u, uw kinderen, huisgenoten en huisdieren...in hun vrije tijd kunnen veroorzaken aan anderen (=derden). Bij niet-verzekering stelt men zich met zijn eigen vermogen bloot aan de schadeclaim van de tegenpartij, mogelijk aan een zwaar verlies. De familiale verzekering is kortom een absolute aanrader.

 

Hospitalisatie

De ziekenfondsen komen in veel gevallen tegemoet in de kosten van een hospitalisatie of een ernstige ziekte. Deze tegemoetkoming is echter vaak geplafonneerd en er blijven altijd kosten ten laste van de patiënt.  Een hospitalisatieverzekering maakt het mogelijk om wereldwijd de medische kosten te dekken die gekoppeld zijn aan een hospitalisatie of een ernstige ziekte. Weet u wat er juist gedekt is en wat niet? Hoe zit het met de verzekerde kapitalen? Is er een vrijstelling in uw polis? Heeft u recht op een éénpersoonskamer? Wat zijn de zware ziektes?

Elantis verzekeringen
Credimo leningen
BNP Pariba Bank en verzekeringen
Recordbank