logo Bel Turkrediet

Even voorstellen

We zijn van Hilal en Eyyup van Bel Turkrediet. Al meer dan 15 jaar doen we alles om de financiële zorgen van onze klanten weg te nemen en de onzekerheden te verzekeren. U kan bij ons voor een krediet bij aankoop van (on)roerend goed, verbouwing of om persoonlijke redenen. Bij eender welk probleem zullen en kunnen we met raad en daad bijstaan.

Hilal en Eyyup Bel Turkrediet

Verzekeringen

Voor particulieren

VERZEKERINGEN

Bel Turkrediet Verzekeringen

Je verzekeringsmakelaar is je raadgever, je vertrouwenspersoon. Hij informeert je in alle onafhankelijkheid, begeleidt je en helpt je een keuze te maken op basis van je behoeften en je situatie.

Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

1-Pack Familie

Deze verzekering is één pakket voor de hele familie. Hierin zitten de familiale, auto- en brandverzekering in één en voordelig pakket.

Familiale verzekering

De familiale verzekering betaalt in uw plaats de lichamelijke en materiële schade die u, uw gezinsleden of uw huisdieren veroorzaken bij derden.

Autoverzekering

Een verzekering BA auto (wettelijk verplicht) dekt materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval veroorzaakt wordt aan derden. Een omnium is de ideale oplossing.

Brandverzekering

Beschermt de waarde van je huis en je inboedel tegen onder meer de gevolgen van brand, storm, overstroming etc. Je brandverzekering dekt niet automatisch diefstal.

Pensioenspaarplan

Het pensioensparen is een vorm van langetermijnsparen die u toelaat om bovenop uw wettelijk pensioen een aanvullend pensioen op te bouwen en, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel te krijgen.

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering en die loopt zolang je lening loopt. De verzekeringsmaatschappij zal het uitstaande saldo van je lening terugbetalen als je voor het einde van het krediet sterft. Zo bescherm je financieel je gezin.

1-Pack Leven

Deze verzekering is één pakket voor de hele familie. Hierin zitten de hospitalisatie verzekering, tandzorg, ambulante zorg en inkomensverlies in.

Hospitalisatie
verzekering

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die jou en je gezin beschermt tegen de kosten van een (onverwachte) ziekenhuisopname.
Dat gebeurt nadat eerst de tussenkomst die je al kreeg van de mutualiteit of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering werd verrekend.

Tandverzekering

Een tandverzekering is een extra bescherming die zorgt voor terugbetalingen waar de verplichte ziekteverzekering niet of onvoldoende tussenkomt.

 

Bij een tandartsverzekering wordt de volgende zorg vergoed: controles en orthodontie.

Ambulante kosten

Ambulante kosten zijn alle kosten die niet op je ziekenhuisfactuur te zien zijn in het kader van een opname (een dagopname of een langer verblijf). Deze verzekering dekt de behandelingen die niet gepaard gaan met een hospitalisatie.

Inkomensverlies

Ee verzekering gewaarborgd inkomen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid biedt je dezelfde bescherming als een loontrekkende bij ziekte of na een ongeval.

Bij Bel-Turkrediet vinden we dat uw gezin of onderneming geen enkel risico mag nemen. Een goede verzekering verzekert niet alleen uw toekomst maar ook die van uw gezinsleden, onroerend goed of onderneming.

Verzekeringen Eyyup Ocal Bel Turkrediet
Voor ondernemers

Verzekeringen

B.A. Uitbating

Dit is een verzekering die de schade verzekert die toegebracht is aan derden door een zelfstandige of een kmo in het kader van hun activiteit, of na levering van hun producten of na de uitvoering van hun werk, of ook nog aan goederen die hun worden toevertrouwd.

Inkomensverlies

Als zelfstandige kan je tijdelijk uitvallen door ongeval of ziekte. Met een verzekering gewaarborgd inkomen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid verzeker je jezelf en je gezin van een maandelijks inkomen. Je geniet net dezelfde bescherming als een loontrekkende

Brandverzekering

Een brandverzekering verzekert zowel het gebouw als de inboedel tegen invloeden van buitenaf. Uiteraard valt een brand hieronder. Maar ook ontploffingen, storm, hagel, waterschade, inbraak, vandalisme, natuurrampen en schimmel horen hierbij.

Auto of Lichte vrachtwagen verzekering

B.A. Lichte Vrachtwagen. De verplichte verzekering B.A. Lichte Vrachtwagen vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van de verzekerde bestelwagen aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Objectieve Aansprakelijkheid

De term 'objectieve aansprakelijkheid' betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die ze tijdens hun werk en ongevallen op weg van en naar het werk kunnen oplopen.
Elke werkgever moet er voor zijn personeelsleden een afsluiten.