logo Bel Turkrediet

Even voorstellen

We zijn van Hilal en Eyyup van Bel Turkrediet. Al meer dan 15 jaar doen we alles om de financiële zorgen van onze klanten weg te nemen en de onzekerheden te verzekeren. U kan bij ons voor een krediet bij aankoop van (on)roerend goed, verbouwing of om persoonlijke redenen. Bij eender welk probleem zullen en kunnen we met raad en daad bijstaan.

Hilal en Eyyup Bel Turkrediet

Bel-Turkrediet ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het is onze doelstelling om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.

Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt Bel-Turkrediet cookies.

Ons engagement ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in ons privacybeleid waarvan u de meest recente versie steeds kunt terugvinden op de onze website.

Als de gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u bepaalde rechten. In ons privacybeleid vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

Welke rechten heeft U?

Recht van inzage

Het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt zijn van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing

Het recht zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht om uw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of deze te laten overdragen naar een derde.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u belangrijke gevolgen zijn verbonden.

Recht op rectificatie

Het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen

Recht op beperking verwerking

Het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen

Recht van bezwaar

Het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.